21Bře/14
maplesim

Vyšel nový MapleSim, verze 6.4

Kanadská společnost Maplesoft, Inc. oznamuje, že na trh byla uvedena nová verze matematického software MapleSim 6.4. A co nového nám přináší?

Výkonné nástroje pro tvorbu vlastních komponent

MapleSim 6.4 přidává nové možnosti do šablon, pomocí kterých je vytváření vlastních komponent ještě snazší a jejich použití jednodušší:

 • MapleSim 6.4 umožňuje sledovat hodnoty parametrů vlastních komponent a pomocí definovaných vztahů mezi jednotlivými parametry a danými podmínkami umožňuje zjistit, zda je komponenta pracuje správně a parametry splňují zadané podmínky.
 • V případě užití Modelica je při definici vlastní komponenty možné využít nových vlastností editoru kódu, jako je zvýraznění syntaxe, automatické odsazování a další.
 • Je možné definovat vlastní typy portů a MapleSim bude kontrolovat jejich správné chování tak, jako to dělá u předdefinovaných.

Vylepšené výpočtové jádro

Výpočtové jádro je v MapleSim 6.4 rychlejší a poskytuje více informací a umožňuje lepší kontrolu a to pomocí např.:

 • Nové diagnostiky, která umožňuje zkoumat chování simulace, včetně protokolu o velikosti kroku, opakování událostí, podmínek jednotlivých iterací apod.
 • Zkrácením času potřebného pro předzpracování symbolických výpočtů před simulací, tedy numerická fáze simulace začíná dříve. U některých modelů je toto předzpracování až 30 krát rychlejší než dříve.
 • Kontrola chyb může být nyní vypnuta.

Možnosti propojení s jiným softwarem

MapleSim konektor pro Simulink

 • Vstupy a výstupu mohou být součástí sběrnice.
 • Diagnostiku je možné exportovat do Simulinku.
 • Mezikroky jsou nyní k dispozici při zpracování událostí, které se vyskytují mezi jednotlivými kroky diskrétní simulace.
 • Nové možnosti simulace – při selhání je možné nechat simulaci dále běžet a diagnostika ukáže, kde k chybě došlo a následně simulace pokračuje dál.

MapleSim konektor pro FMI

 • Nyní exportuje do FMI for Co-Simulation verze 2 RC1. Výsledkem je možnost použití systému MapleSim v jiných systémech, které podporují tuto nejnovější verzi FMI.

Control design toolbox

 • Nabízí větší sady algoritmů pro PID regulaci, nové příkazy pro výpočet přenosové funkce uzavřenou smyčkou a mnohá vylepšení stávajících možností, která umožňují navrhovat větší množství regulátorů a využívat jejich flexibility a analýz použitím symbolických parametrů. Více informací je možné nalézt na http://www.maplesoft.com/products/toolboxes/control_design/whatsnew.aspx.
10Bře/14
keys

Licence Maple Personal edition

Společnost Maplesoft nabízí – „Maple Personal edition“. Tato licence je určenou pouze pro osobní/domácí použití. Není určena k využití v komerčních organizacích, pro výuku nebo výzkum v akademických institucích ani pro studenty.

Cena této licence je 298,75 USD nebo 239 EUR.