01Dub/14
windowsxp

Podpora Maplu na Windows XP končí

Vážení uživatelé systému Maple,

rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že výrobce operačního systému Windows, firma Microsoft, již nebude vydávat bezpečnostní updaty (záplaty) pro operační systém XP, a to od 8. dubna 2014. Z tohoto důvodu nebude moci ani společnost Maplesoft nadále podporovat starší produkty Maple na tomto samotným výrobcem již nepodporovaném operačním systému Windows XP. Jde zejména o systémy Maple 12 a starší. Rádi bychom vás tedy upozornili na nutnost aktualizace Windows XP na systém Windows 7 či Windows 8.

Pokud jde o možnost provozování Maple 11 a Maple 12 na operačním systému Windows 7, pak je nutné konstatovat, že někteří uživatelé mají závažné problémy v  použití Maple 11 a Maple 12 na tomto operačním systému. Z toho důvodu Vás upozorňujeme, že Maple 11 a Maple 12 nejsou oficiálně podporovány na operačním systému Windows 7. Je ovšem možné, že některým uživatelům bude Maple 11 či Maple 12 pracovat bez problémů na Windows 7.
V případě přechodu na operační systém Windows 8 je nutné upozornit, že pouze Maple 15 a vyšší verze jsou společností Maplesoft podporovány i na tomto systému. Starší verze Maple 14 má závažné problémy se spuštěním na operačním systému Windows 8 a tedy většinou nepracuje správně.

Verze Maple 15 a Maple 16.00/16.01 pracují na operačním systému Windows 8 pouze v kompatibilním módu systému Windows 7. Maple 16.02 a vyšší verze by měly pracovat na systému Windows 8 bez problémů.
Dále je nutné konstatovat, že pouze Maple 17 a Maple 18 jsou dvě verze oficiálně podporované na operačním systému Windows 8.

Waterloo, březen 2013
Vedení společnosti Maplesoft Inc.

Poznámka:
Podpora zejména starších systémů Maple na jednotlivých verzích operačního systému Windows není možná z technických důvodů, které jsou většinou způsobeny změnami v operačních systémech Windows, kdy část funkcionality je nahrazena jinou funkcionalitou, a tedy stará funkcionalita užívaná v systému Maple již není k dispozici. Z toho důvodu pak Maple nepracuje správně. Není to však problém na straně společnosti Maplesoft, ale je to daň za vývoj a nasazení nových operačních systémů Windows.

21Bře/14
maplesim

Vyšel nový MapleSim, verze 6.4

Kanadská společnost Maplesoft, Inc. oznamuje, že na trh byla uvedena nová verze matematického software MapleSim 6.4. A co nového nám přináší?

Výkonné nástroje pro tvorbu vlastních komponent

MapleSim 6.4 přidává nové možnosti do šablon, pomocí kterých je vytváření vlastních komponent ještě snazší a jejich použití jednodušší:

 • MapleSim 6.4 umožňuje sledovat hodnoty parametrů vlastních komponent a pomocí definovaných vztahů mezi jednotlivými parametry a danými podmínkami umožňuje zjistit, zda je komponenta pracuje správně a parametry splňují zadané podmínky.
 • V případě užití Modelica je při definici vlastní komponenty možné využít nových vlastností editoru kódu, jako je zvýraznění syntaxe, automatické odsazování a další.
 • Je možné definovat vlastní typy portů a MapleSim bude kontrolovat jejich správné chování tak, jako to dělá u předdefinovaných.

Vylepšené výpočtové jádro

Výpočtové jádro je v MapleSim 6.4 rychlejší a poskytuje více informací a umožňuje lepší kontrolu a to pomocí např.:

 • Nové diagnostiky, která umožňuje zkoumat chování simulace, včetně protokolu o velikosti kroku, opakování událostí, podmínek jednotlivých iterací apod.
 • Zkrácením času potřebného pro předzpracování symbolických výpočtů před simulací, tedy numerická fáze simulace začíná dříve. U některých modelů je toto předzpracování až 30 krát rychlejší než dříve.
 • Kontrola chyb může být nyní vypnuta.

Možnosti propojení s jiným softwarem

MapleSim konektor pro Simulink

 • Vstupy a výstupu mohou být součástí sběrnice.
 • Diagnostiku je možné exportovat do Simulinku.
 • Mezikroky jsou nyní k dispozici při zpracování událostí, které se vyskytují mezi jednotlivými kroky diskrétní simulace.
 • Nové možnosti simulace – při selhání je možné nechat simulaci dále běžet a diagnostika ukáže, kde k chybě došlo a následně simulace pokračuje dál.

MapleSim konektor pro FMI

 • Nyní exportuje do FMI for Co-Simulation verze 2 RC1. Výsledkem je možnost použití systému MapleSim v jiných systémech, které podporují tuto nejnovější verzi FMI.

Control design toolbox

 • Nabízí větší sady algoritmů pro PID regulaci, nové příkazy pro výpočet přenosové funkce uzavřenou smyčkou a mnohá vylepšení stávajících možností, která umožňují navrhovat větší množství regulátorů a využívat jejich flexibility a analýz použitím symbolických parametrů. Více informací je možné nalézt na http://www.maplesoft.com/products/toolboxes/control_design/whatsnew.aspx.
10Bře/14
keys

Licence Maple Personal edition

Společnost Maplesoft nabízí – „Maple Personal edition“. Tato licence je určenou pouze pro osobní/domácí použití. Není určena k využití v komerčních organizacích, pro výuku nebo výzkum v akademických institucích ani pro studenty.

Cena této licence je 298,75 USD nebo 239 EUR.