Maple Financial Modeling Toolbox

Maple Financial Modeling Toolbox doplňuje víceoborové matematické prostředí systému Maple více než 100 novými příkazy, které jsou výslovně určeny pro kvantitativní finanční modelování a analýzy. Tyto nové možnosti lze velmi efektivně kombinovat se stávajícími vlastnostmi systému Maple, včetně ODR a PDR řešičů, statistické analýzy dat a optimalizace, a tím lze vytvářet analytické aplikace a modely v rámci interaktivního dokumentačního prostředí systému Maple.

Oblasti pro aplikace

 • Analýza rizik
 • Portfolio managementu
 • Kvantitativní analýzy
 • Validace modelů a jejich vetování
 • a mnohé další…

Klíčové vlastnosti toolboxu

 • Interaktivní technické rozhraní dokumentu s intuitivním 2D editorem rovnic pro zachycení a znovupoužití znalosti jako informační výhody
 • Nástroje pro vytváření a analýzu časového vývoje úrokových sazeb
 • Náhodné procesy a simulace, symbolické nástroje pro práci s náhodnými proměnnými
 • Sazby pro krátkodobé pojišťovací modely a analytické vzorce
 • Plný přístup k funkčnosti Maple, včetně možnosti práce s ODR a PDR, včetně řešičů DAE, navíc k lineární a nelineární optimalizaci
 • Metody a nástroje pro konstrukci binomických a trinomických stromů

Detaily vybraných klíčových vlastností

Interaktivní prostředí

 • Plně dokumentované komponenty (texty, obrázky, atd.), které začleňují matematické vzorce plně do technického dokumentu a zlepšují čitelnost a možnosti uchopení a simulace problému.
 • Intuitivní a názorné vkládání matematických objektů.

Přístup k jádru systému Maple

Řešiče pro ODR, PDR, DAE, statistika, optimalizace a mnoho dalších knihoven. Zkvalitněné grafické prostředí a editační možnosti výsledných grafů pro pokročilou vizualizaci. Možnost generování kódu do několika jazyků: C, FORTRAN, Visual Basic®, Java™, MATLAB®.

Sady odborných příkazů

Nástroje pro vytváření a analýzu termínování úrokových sazeb. Náhodné procesy, práce s náhodnými proměnnými, symbolické výpočty a simulace jako např.: Brownův pohyb, Geometrický Brownův pohyb, Ornstein-Uhlenbeck proces, Gauss-Markovův proces, Poisson a Gamma proces a mnoho dalších.

Náhledy