Maple Professional Math Toolbox for LabVIEW

Maple Professional Math Toolbox for LabVIEW rozšiřuje možnosti systému LabVIEW pomocí sofistikovaných symbolických a numerických možností Maple. Tento toolbox dovoluje vytvářet řešení pomocí prostředí LabVIEW, které je rozšířené o nejlepší matematické řešiče a mnoho nástrojů pro analýzu dat. Umožňuje také vytvářet a testovat řešení pomocí sofistikovaných modelovacích analyzátorů, simulací a nástrojů pro kontrolu modelu pomocí prostředí systému Maple a dále jednoduše začlenit tato řešení do vlastní LabVIEW aplikace. Užitím tohoto toolboxu dojde k výraznému ušetření času a peněz.

Toolbox obsahuje přes 150 hotových virtuálních nástrojů LabVIEW, které mohou být velmi snadno integrovány do aplikací LabVIEW a tím zpřístupněna síla analýz a simulací všem uživatelům. Nástroje obsahují:

  • LabVIEW/Maple konverze typů
  • symbolické konstanty
  • symbolické a numerické matematické operace
  • maticové a vektorové operace

Bohatý skriptovací jazyk systému Maple umožňuje rozšiřovat funkcionalitu těchto předpřipravených nástrojů, stejně jako vytváření nových.

Více informací lze nalézt na www.maplesoft.com.