Maple T. A.

Systém pro procvičování, zkoušení a hodnocení studentů.

Pro podporu e-learningu ve výuce přírodovědných, technických a ekonomických oborů včetně matematického modelování vyvinula firma Maplesoft výukový systém typu LMS (Learning Management System).

Systém ME sestává z informačních a komunikačních technologií (ICT):

Důležitou součástí je právě systém Maple T.A. pro procvičování, zkoušení a hodnocení studentů, který obsahuje vhodné ICT pro všechny subjekty zúčastněné na výuce, tj. pro:

  • Učitele (instruktory a tutory): Systém Maple T.A. umožňuje vytváření a distribuci elektronických doplňků a vylepšení výuky. Při tom zjednodušuje komunikaci se studenty, kteří nemají možnost osobního kontaktu.
  • Studenty: Maple T.A. poskytuje studentům bohaté interaktivní prostředí k pochopení náročných pojmů ve výuce s využitím systému Maple. Moduly pro testování jejich znalostí pomocí systému Maple T.A., které mohu být jednoduše spuštěny z libovolného prohlížeče na Internetu. Studenti tak mohou strávit svůj čas učením a nikoliv složitým ovládáním výukového programu.
  • Administrátora e-learningu: Systém pro administraci Maple T.A. umožňuje jednoduše registrovat studenty a instruktory, jejich uživatelská ID, a sledovat a určovat procesy ve výuce.
  • Garanta výuky: V mnoha směrech Maple T.A. pomáhá libovolné vzdělávací instituci dosáhnout akademických a vzdělávacích cílů, které mohou být atraktivní pro většinu studentů. Maple T.A. umožňuje garantovi výuky podrobnou kontrolu výsledků práce učitelů i studentů.

V následující části se zaměříme na dva klíčové subjekty pracující se systémem Maple T.A. – učitele a studenta.

Více informací o Maple T.A. lze nalézt na stránkách www.maplesoft.com.