Maple T. A. – student

Základem práce studenta v rámci systému Maple T.A. je jeho registrace do vybraného předmětu. Poté, co vyplní základní údaje pro systém se může přihlašovat do jednotlivých domácích úkolů a testů, přičemž systém si o výsledcích jednotlivých příkladů vede záznamy. Studenti, kteří si pouze chtějí své znalosti zopakovat a procvičit, aniž by potřebovali následné vyhodnocení, se nemusí v Maple T.A. zaregistrovat, protože procvičení nevyžadují přihlášení.

Při zpracování domácích úkolů a testů postupuje student podle pořadí jednotlivých příkladů, přičemž se k nim může vracet. V rámci jednoho příkladu může být více variant otázek, navíc jsou odpovědi na jednotlivé otázky promíchány.

Maple T.A. automaticky vyhodnocuje znalost studentů z probrané matematické látky, přičemž umožňuje přejít od jednoduchých otázek zadaných výběrem po náročnější otázky vyžadující vlastní řešení studenta ve formě výsledného výrazu. V takovém případě je systém Maple T.A. schopen zjistit ekvivalenci mezi originálním řešením a řešením, které zadal student.

Praktické problémy prezentované a hodnocené pomocí Maple T.A. prohlubují znalosti studentů a testují čemu studenti rozumí a co nepochopili. Automatické hodnocení cvičení a testů umožňuje zaznamenávat pokroky ve znalostech studentů a umožňují rovněž učitelům odpovídajícím způsobem změnit své učící techniky.

Více informací o Maple T.A. lze nalézt na stránkách www.maplesoft.com.