Maple

Maple™ je systém počítačové algebry pro výuku a využití matematiky v přírodovědných, technických a ekonomických oborech, který byl vyvíjen od devadesátých let minulého století. Umožňuje symbolické a numerické matematické výpočty, jejich počítačovou vizualizaci, dokumentaci a publikaci. Učitelům, studentům i vědcům a výzkumným pracovníkům poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém lze snadno používat matematiku.

Verze 2019 systému Maple (zkráceně Maple 2019) umožňuje organizace projektu a aplikací, tedy Maple dokumentů (worksheets), souborů s kódy, daty atd., pomocí jednoho souboru a všechny závislosti jsou automaticky řešeny ve chvíli sdílení s ostatními uživateli. Maple 2019 rozšiřuje výpočetní možnosti nejen o řešení nových tříd parciálních diferenciálních rovnic, ale i mnohých dalších. Je zde možnost tvorby komplexních interaktivních aplikací a jejich sdílení na MapleCloud. Flexibilní a intuitivní použivání datových typů pro organizaci a analýzu dat. Využití nových statistických nástrojů pro analýzu a vizualizaci dat vč. analýzy komponent a dalších. Lze i využít nástroje pro podporu škálovatelnosti, detekce bariér, paralelizace, které pomohou vyřešit tyto problémy. Dále Maple 2019rozšiřuje možnosti pro výuky – nový interaktivní portál Math Apps.

Soubory lze také volitelně exportovat do formátu LaTeX, HTML, RTF a nově i MathML, což je rozšíření HTML pro prezentaci matematických textů na webu. Maple dále umožňuje automatický převod svých příkazů a procedur do programovacích jazyků C, Fortran 77, Java a Visual Basicu.

V Maple 2019 se také rozšířilo použití tzv. Clickable Math, v němž je možné pomocí grafického uživatelského rozhraní nejen aplikovat funkce, ale i konvertovat zdrojový kód do programovacího jazyka Julia.