Reference

Vysoké školy
Město
Web
České vysoké učení technické v Praze Praha www.cvut.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích České Budějovice www.jcu.cz
Masarykova univerzita Brno www.muni.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno www.mendelu.cz
Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava www.osu.cz
Slezská univerzita v Opavě Opava www.slu.cz
Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava www.stuba.sk
Technická univerzita v Košiciach Košice www.tuke.sk
Technická univerzita v Liberci Liberec www.vslib.cz
University of Ljubljana Ljubljana www.uni-lj.si
Univerzita Hradec Králové Hradec Králové www.uhk.cz
Univerzita Karlova v Praze Praha www.cuni.cz
Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava www.uniba.sk
Univerzita J.Selyeho Komárno www.selyeuni.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica www.umb.sk
Univerzita obrany Brno www.unob.cz
Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc www.upol.cz
Univerzita Pardubice Pardubice www.upce.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín www.utb.cz
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice www.upjs.sk
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno www.vfu.cz
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Ostrava www.vsb.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Praha www.vscht.cz
Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava www.vspj.cz
Vysoké účení technické v Brně Brno www.vutbr.cz
Západočeská univerzita v Plzni Plzeň www.zcu.cz
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Třebíč www.zmvs.cz
Žilinská univerzita Žilina www.uniza.sk
Střední školy
Gymnázium Brno – Řečkovice Brno www.gyrec.cz
Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz
Gymnázium Jevíčko Jevíčko www.gymjev.cz
Gymnázium Pardubice Pardubice www.gypce.cz
Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec www.gvn.cz
Gymnázium Zábřeh Zábřeh www.gyza.cz
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava www.adlerka.sk
Střední průmyslová škola chemická Brno Brno www.spschbr.cz
Základní školy
Základná škola Veľká Lomnica Veľká Lomnica http://zsvlomnica.edupage.org
Vědecké ústavy
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Ondřejov www.asu.cas.cz
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Praha www.fzu.cz
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. Praha www.math.cas.cz
Matematický ústav SAV Bratislava www.mat.savba.sk
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Praha www.ufe.cz
Ústav fyziky a plazmatu AV ČR, v.v.i. Praha www.ipp.cas.cz
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Brno www.ipm.cz
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha www.icpf.cas.cz
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Praha www.cs.cas.cz
Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha www.imc.cas.cz
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Praha www.uochb.cz
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Brno www.isibrno.cz
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Praha www.utia.cas.cz
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Praha www.it.cas.cz
Vojenský technický ústav a PVO Praha Praha www.vtul.cz
Komerční uživatelé
ASICentrum s.r.o. Praha www.asicentrum.cz
AŽD Praha s.r.o. Praha www.azd.cz
BVT Technologies a.s. Brno www.bvt.cz
Fortia s.r.o. Praha www.fortia.cz
KOCH – GLITSCH a.s. Brno www.koch-glitsch.com
Kooperativa pojišťovna, a.s. Praha www.koop.cz
PAL International a.s. Praha www.pal-praha.cz
RWE Energy Customer Services CZ, a.s. Praha www.rwe.cz
TOS VARNSDORF, a.s. Varnsdorf www.tosvarnsdorf.cz
VF, a.s. Černá Hora www.vf.eu