Maple – Nag Connector

S Maple-NAG Connectorem je možné kombinovat modelování, zkoumání a vývoj aplikací pomocí Maple a vynikajících numerických funkcí knihovny NAG.

maple_nag_docPomocí NAG C knihovny, Maple a tohoto toolboxu budete schopni pracovat v integrovaném prostředí, které umožní snadné vytváření vlastních funkcí pro modelování. S tímto toolboxem je možné eliminovat čas pro kompilaci, volání speciálních sekvencí kódu, hledání v dokumentaci a v neposlední řadě bude možné kombinovat knihovnu NAG s matematickou silou Maple pro analýzu a vizualizaci. Výsledek? Rychlá tvorba modelů a aplikací ve velmi krátkém čase.

Oblasti použití:

  • vývoj aplikací
  • matematické modelování
  • Finance
  • statistická analýza
  • environmentální vědy

Příklady naleznete zde.