Reference

Vysoké školy Město
České vysoké učení technické v Praze Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze Praha
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích České Budějovice
Katolická univerzita v Ružomberku Ružomberku
Masarykova univerzita Brno
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno
Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava
Slezská univerzita v Opavě Opava
Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava
Technická univerzita v Liberci Liberec
Technická univerzita Ostrava – VŠB Ostrava
Univerzita Hradec Králové Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze Praha
Univerzita obrany Brno
Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc
Univerzita Pardubice Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Praha
Vysoké účení technické v Brně Brno
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha
Západočeská univerzita v Plzni Plzeň
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Třebíč
Střední školy
Gymnázium Biskupské Brno
Gymnázium Brno – Řečkovice Brno
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Gymnázium Jana Keplera Praha
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
Gymnázium Jevíčko Jevíčko
Gymnázium Pardubice Pardubice
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm
Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec
Gymnázium Zábřeh Zábřeh
Lauderovy školy při Židovské obci v Praze Praha
Masarykovo gymnázium ve Vsetíně Vsetín
Střední škola Moravský Krumlov Moravský Krumlov
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava
Střední průmyslová škola chemická Brno Brno
Střední průmyslová škola Uherský Brod Uherský Brod
Základní školy
Základní škola Veľká Lomnica Veľká Lomnica
Vědecké ústavy
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Ondřejov
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Praha
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
Matematický ústav SAV Bratislava
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Praha
Ústav fyziky a plazmatu AV ČR, v.v.i. Praha
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Brno
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Praha
Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Praha
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Brno
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Praha
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Praha
Vojenský technický ústav a PVO Praha Praha
Komerční uživatelé
ASICentrum s.r.o. Praha
AŽD Praha s.r.o. Praha
BVT Technologies a.s. Brno
Fortia s.r.o. Praha
KOCH – GLITSCH a.s. Brno
Kooperativa pojišťovna, a.s. Praha
PAL International a.s. Praha
RWE Energy Customer Services CZ, a.s. Praha
TOS VARNSDORF, a.s. Varnsdorf
VF, a.s. Černá Hora