Maple Toolbox for Matlab

Dva vynikající matematické softwary Maple a Matlab mohou nyní pomocí Maple Toolboxu for Matlab pracovat dohromady a řešit veškeré problémy. Maple Toolbox for Matlab kombinuje symbolické výpočty v Maple s numerickými v Matlabu, které se dají společně s výhodou použít pro velmi složité matematické analýzy výsledků. Pomocí toolboxu je k dispozici technické řešení, velmi těsně spjaté s Matlabem, které poskytuje všechny příkazy, vlastnosti a funkce obou programů v jednom fungujícím prostředí.

Matlab Toolbox
Více informací lze nalézt na stránkách www.maplesoft.com.