Doplňkové produkty

MapleConnect premier nabízí produkty třetích stran, které jsou určeny pro uživatele systému Maple. Tyto doplňky zejména usnadňují práci v systému Maple. Jde o následující produkty:

dynaflexpro_maleDynaFlexPro modeluje a simuluje dynamiku mechanických systémů. Je postaven na rychlém vytváření modelů užitím blokových diagramů a menu. Více »

nviz_malenVizx for Maple je doplňkový software určený pro velmi kvalitní vizualizace.
Více »

icp_maleICP for Maple tvoří balík vývojových nástrojů, které umožňují rychle a jednoduše identifikaci v inženýrských systémech. Je ideálním řešením pro návrh nových systému a jejich začlenění např. do programu Simulink apod. Více »

 

MapleConnect je program, který je určen pro podporu tvorby doplňků pro systém Maple. Jde o následující produkty:

doplnky_derivative_securitiesIntroduction to Derivative Securities je interaktivní knihou pro systém Maple, který úplně vysvětluje pomocí mnoha názorných příkladů matematickou teorii, která je skryta za jednotlivými termíny. Více »

doplnky_structuralmechanicsStructural Mechanics for Maple umožňuje počítat statické i dynamické struktury zahrnující i diskrétní struktury. Více »

doplnky_chemistryMathematics for Chemistry with Symbolic Computation je elektronickou publikací matematiky, která je ve formě worksheetů a příklady jsou voleny z chemické oblasti. Více »

doplnky_mapletscalcMaplets for Calculus je kolekcí pedagogicky zaměřených Mapletů, které mají pomoci studentům naučit se calculus. Více »

doplnky_quaternionsQuaternions umožňuje tvorbu experimentů a modelů pomocí Maple.
Více »

doplnky_harmonicanalysisHarmonic Analysis je určen jako pomůcka pro signal processing s mnoha bohatými analytickými nástroji. Více »

doplnky_mapleutilitiesThe Maple Utilities je intuitivní knihovna více než 100 příkazů, které rozšiřují možnosti systému Maple. Více »

doplnky_symbolictoolsSymbolic Tools rozšiřuje numerické i grafické možnosti knihovny GAUSS.
Více »

 

 

doplnky_syntfilSYNTFIL umožňuje vytvářet analogové elektrické filtry v systému Maple.
Více »

doplnky_digitallabDigital Lab je intuitivní prostředí pro vytváření a simulaci digitálních obvodů v systému Maple.
Více »

doplnky_pscfuncPSC Functions je balík funkcí určený k modelování křivek a ploch a řešení problémů v 3-D geometrii. Více »

doplnky_fourierA New Twist to Fourier Transforms je knihovna 32 Maple worksheetů, které ilustrují Fourierovy transformace a jejich aplikace. Více »

doplnky_maplemastery1MapleMastery I je video lekce, která je určena pro výuku Jak používat systém Maple. Více »

doplnky_fuzzysetsFuzzy Sets je balík, který umožňuje aplikovat fuzzy logiku a fuzzy množiny v matematických modelech Maple. Více »