Global Optimization Toolbox for Maple

Optimalizace je obor, který se snaží hledat optimální řešení daného problému určeného nějakými omezeními. V inženýrské praxi jsou tato omezení dána jak fyzikálními vlastnostmi, tak technickou specifikací daného problému. V obchodní praxi se setkáváme s omezeními v podobě lidských zdrojů, vybavení, ceny a času.

Cílem globální optimalizace je nalezení nejlepšího možného řešení v nelineárních modelech, které většinou obsahují několik optimalizačních podproblémů. Je tedy zřejmé, že tyto problémy je velmi obtížné řešit. Pro dosažená globálního extrému (minima/maxima) je nutné provést hledání, které zcela pokryje všechny možnosti. Absence nástrojů pro globální optimalizaci nutí inženýry a vývojáře sáhnout k lokálnímu extrému (přípustnému řešení) a často nenaleznou optimální řešení.

Použitím Global Optimization Toolboxu lze formulovat optimalizační problémy jednodušeji a lze je pak přímo řešit pomocí mocného symbolického a numerického systému Maple.

global_optim_assistant

Více informací lze nalézt na www.maplesoft.com.