MapleNet

Pro podporu e-learningu ve výuce přírodovědných, technických a ekonomických oborů včetně matematického modelování vyvinula firma Maplesoft výukový systém typu LMS (Learning Management System). Tento systém je tvořen následujícími informačními a komunikačními technologiemi (ICT): Maple™, Maplet™, MapleNet™ a Maple T.A.™.

Jeho důležitou součástí je systém MapleNet umožňující vytvoření příkladů pro pochopení látky z výuky a její samostatné procvičování s využitím Internetu bez používání systému Maple. Toho lze výhodně využít při aplikacích “živé matematiky” ve výuce, kde jsou např. využívány jednorozměrné a vícerozměrné grafy, jejich animace a jednoduché řešení příkladů pomocí technologie Mapletů. Tímto způsobem student při procvičování probrané látky lépe pochopí danou problematiku.

MapleNet
Maplet™ technologie je nová ICT obsažená v Maplu. Pomocí této technologie je možné vytvářet standardní grafické uživatelské rozhraní, které pracuje společně s matematickým prostředím Maplu. V tomto prostředí mohou učitelé využívat možností Maplu, prezentovat určité postupy řešení, k těmto řešením vytvářet grafy, nebo otevírat další okna zápisníků. Tento interface umožňuje doplňovat e-learningové kurzy výuky interaktivními aplikacemi “živé matematiky” a poskytovat studentům prostředí pro simulaci a matematické modelování včetně implementace sofistikovaných matematických konstrukcí a modelů.

Výukové nástroje vytvářené s využitím technologie Maplet jsou nazývány „Mapletovské výukové objekty (MVO)“ (angl. Maplet Learning Objects). Pokud není Maple nainstalován na studentově počítači je nutno, aby student měl přístup k systému MapleNet a tyto MVO mu budou přístupné z Internetu na serveru MapleNetu.

MapleNet sestává ze dvou spolupracujících serverů. První umožňuje klientskému počítači u studenta využívat „Mapletovské výukové objekty“ (Maplety a Java MapleNet Aplety). Druhý server, takzvaný „publisher“, se využívá jako sklad těchto „Mapletovských výukových objektů“. To umožňuje studentům, kteří nemají na svém počítači nainstalovaný Maple, ale mají jej připojený k Internetu, aby pracovali s MVO s využitím Java™ prohlížečů na serveru MapleNet.

Více informací lze nalézt na stránkách výrobce.