All posts by Štěpánka Džamová

12čec/18

Nový Maple 2018

Všichni uživatelé Maple 2018 budou mít prospěch z vylepšeného uživatelského zážitku

Součástí verze je podstatné zlepšení způsobu, jak zákazníci pracují s Maple

Waterloo, Kanada; 21. března 2018 : Společnost Maplesoft ™ dnes oznámila novou verzi svého stěžejního produktu Maple ™, což je matematický software, díky němuž je velmi snadné analyzovat, zkoumat, vizualizovat, a řešit matematické problémy. V Maple 2018 je podstatně zlepšen způsob, jak zákazníci mohou pracovat s Maple a přináší benefity pro všechny uživatele bez ohledu na to, na co jej používají.

Verze také obsahuje rozsáhlou sbírku vylepšení v oblastech pokročilé matematiky, vizualizace, specializovaných aplikací a dalších, které budou nesmírně užitečné pro matematiky, pedagogy, inženýry a vědce, kteří se spoléhají právě na tyto speciální funkce.

 

Lidé používají Maple k tomu, aby dělali mnoho různých věcí, a proto se hodnota zlepšení v každé nové verzi přirozeně liší pro každého uživatele. Maple 2018 ale není to verze, kterou by jakýkoli zákazník mohl přeskočit. Maple 2018 obsahuje velké množství podstatných vylepšení toho, jak uživatelé komunikují s Maple, což znamená, že všichni zákazníci okamžitě rozpoznají její výhody. Tato zlepšení jsou:

 

  • Inteligentní kontextový panel, který spojuje a vylepšuje některé nejvýkonnější nástroje Clickable Math ™, které poskytují přístup typu ukažte – a – klikněte k široké škále matematických operací a dalších nástrojů Maple.
  • Podstatné vylepšení editoru kódů v Maple, který dělá psaní, odstraňování chyb a udržování kódu Maple a na kódu Maple založených aplikací snadnější a rychlejší než dříve.
  • Hlubší integrace jednotek do matematického motoru, které významně zjednodušuje výpočty založené na jednotkách.
  • Nové možnosti ochrany práce před úpravou nebo prohlížením, takže zákazníci mohou sdílet jejich práci, přičemž obsah mají pod kontrolou.

 

 

Maple 2018 také zahrnuje širokou škálu vylepšení, která prohlubují jeho vlastnosti, stejně jako nové funkce, které rozšiřují jeho použitelnost. Jádrová matematická vylepšení byla provedena v integraci, algebraických a parciálních diferenciálních rovnicích, zjednodušování, teorii grafů a dalších. Nové schopnosti zahrnují výpočetní geometrii, podporu pro provádění výpočtů vč. termochemických vlastností chemických látek, generování praktických listů pro studenty, které jsou automaticky hodnoceny v Maple, a interpolace nestrukturovaných dat.

 

“ Každá verze Maple obsahuje řadu vylepšení v mnoha různých oblastech našeho produktu, lidé používají Maple pro nejrůznější úkoly, a ne každá změna bude stejně důležitá pro každého uživatele. Ale Maple 2018 není možné přeskočit, „Říká Dr. Laurent Bernardin, ředitel a hlavní vědecký pracovník Maplesoftu. “ S vylepšeními mnoha ze způsobů, kterými naši uživatelé pracují s Maple, bez ohledu na to, na co se používá, naši zákazníci zjistí, že s Maple 2018 je práce, kterou dělají v Maple snadnější. “

 

Maple je k dispozici v několika jazycích včetně francouzštiny, zjednodušené čínštiny a brazilské portugalštiny. Japonská verze Maple 2018 bude dostupná za několik týdnů. Pro další informace o nových funkcích v Maple 2018 , navštivte http://www.maplesoft.com/products/maple/new_features/

 

29kvě/18

Nový Maple Sim 2018

MapleSim 2018 nabízí nové nástroje pro vývoj digitálních dvojčat

Skupina produktů MapleSim 2018 pro systémové modelování rozšiřuje rozsah modelování a zlepšuje konektivitu nástrojové řady
Waterloo, Kanada; 28.května 2018: Společnost Maplesoft dnes zveřejnila novou verzi softwaru MapleSim, pokročilého modelovacího nástroje na úrovni systému. Od digitálních dvojčat pro virtuální uvedení do provozu po modely na úrovni systémů pro složité inženýrské projekty, MapleSim pomáhá organizacím snížit riziko při vývoji, snížit náklady a usnadnit inovace. Nejnovější verze poskytuje nové nástroje pro vývoj digitálních dvojčat, navíc k většímu propojení s dalšími nástroji pro modelování a rozšířenému rozsahu modelování.
Aplikace MapleSim se používá v široké škále aplikací a v různých průmyslových odvětvích, včetně tvorby na fyzice založených digitálních dvojčat pro virtuální uvedení do provozu. Jedním z nejdůležitějších cílů simulace s digitálními dvojčaty je určení optimální velikosti motoru, který je potřebný k pohonu mechanismu a MapleSim 2018 poskytuje nástroje, které usnadňují tento úkol. Nová aplikace 1-D Motion Generation umožňuje inženýrům vytvářet pohybové profily, které dodržují definované omezení rychlosti a zrychlení. Mohou definovat požadovaný pohyb spojů a potom spustit simulaci, aby zjistili točivé momenty a síly potřebné k vytvoření tohoto pohybu. Tyto informace pak mohou být použity k určení správného rozměru motoru, což zajistí optimální výkon při minimálních nákladech.

MapleSim je přirozené prostředí pro modelování vícedoménových systémů, které podporuje rychlé vytváření a testování počátečních koncepcí. S MapleSim mohou inženýři vyzkoušet více nápadů za méně času, identifikovat a zabraňovat neočekávaným interakcím mezi různými doménami a vytvářet výpočetně efektivní modely. Nové funkce v aplikaci MapleSim 2018 dále umožňují práci s více možnostmi připojení a rozšířeným rozsahem modelování.

MapleSim 2018 poskytuje větší možnosti připojení k nástrojům a umožňuje importovat modely z ještě více softwarových nástrojů. Díky rozšířené podpoře FMI (Functional Mock-up Interface) mohou inženýři importovat modely definované pomocí simulace FMI 2.0 Fixed-Step Co-Simulation a také FMI Model Exchange. Mezi další vylepšení patří zdokonalená podpora Modelica pro snadný přístup k více knihovnám komponent třetích stran uvnitř MapleSimu. Kromě toho MapleSim Heat Transfer Library od společnosti CYBERNET nabízí vylepšené nástroje pro studium efektů přenosu tepla a předcházení přehřátí, zatímco MapleSim Hydraulics Library ™ od Modelon a MapleSim Pneumatics Library ™ s doplňky Modelonu mohou současně zohledňovat působení teplot během simulací.

„Modelování na úrovni systému nabízí obrovské výhody, jako je snížené riziko a náklady, stejně jako schopnost zdokonalovat návrhy a společnost Maplesoft se zavázala pomáhat společnostem ve využívání těchto výhod,“ říká Dr. Laurent Bernardin, výkonný ředitel a hlavní vědec společnosti Maplesoft. „MapleSim a Maplesoft Engineering Solutions pomáhají společnostem efektivně pracovat na modelování systémů, vyhnout se běžným úskalím a zažívat úspěchy se svými modelovými projekty, ať již vytvářejí digitální dvojčata pro virtuální uvedení do provozu nebo získávají lepší přehled o svých komplexních projektech.“

MapleSim je k dispozici v angličtině, japonštině a francouzštině.

28čen/17

Maple MBSE

MBSE (Model Based Systems Engineering) představuje v praxi vývoj množiny modelů souvisejících systémů, které pomáhají definovat, navrhnout a dokumentovat vývoj modelu systému. Tyto modely představují efektivní způsob, jak prozkoumat, aktualizovat a vysvětlit systémové aspekty zúčastněným stranám a současně podstatně snižovat nebo eliminovat závislost na tradičních postupech vývoje modelu systému. MBSE je aplikace pro modelování požadavků, návrhu, analýzy a ověření činnosti modelu jako nákladově-efektivní způsob umožňující zkoumat a dokumentovat charakteristiky systému. Testováním a ověřováním systémových charakteristik se usnadní včasné studium vlastností a chování modelu, umožňující rychlou zpětnou vazbu o požadavcích a rozhodnutí o jeho návrhu. Přestože modely nejsou nikdy dokonalou reprezentací systému, poskytují znalosti a zpětnou vazbu nákladově efektivněji než samotnou implementací. V praxi se používají modely k získání znalosti (např. výkonu) a slouží jako vodítko pro implementaci systému (např. s využitím jazyka SysML, UML). V některých případech se používají již přímo vytvořené skutečné implementace (např. elektrické CAD, mechanické CAD).

 

MapleMBSE umožňuje využívat MBSE postup k uspokojování nároků řízení a ověřování, bez toho, aby byl každý řešitel projektu byl odborníkem na složité MBSE nástroje. S tím, jak více odborníků přispívá do procesu vývoje modelu, tak mohou tvořit, udržovat a ověřovat požadavky na model a tvořit systémové modely zručněji a s méně chybami. Tak MapleMBSE umožňuje spojit systémové inženýrství a návrhy systémů založené na modelech.

V MBSE přístupu specializované nástroje pomáhají definovat systémové požadavky na vysoké úrovni, které se používají uvnitř tvorby návrhu. Většina odborníků (techniků) nemá školení potřebná k tomu, aby používali tyto komplexní nástroje, ale jejich přístup k systémovým požadavkům zůstává zásadní. Přizpůsobuje inženýrská řešení týmů tak, aby byly uspokojeny jejich zvláštní nároky, MBSE činí spolupráci na požadavcích přístupnou všem zúčastněným a poskytuje efektivnější rozhraní pro každý úkol v MBSE projektu. Dostupným spojením s nástroji MBSE mezi více zaměstnanci se pracuje rychleji, vyhne se chybám a zabezpečí se široká systémová spolupráce na projektu.

 

Maple MBSE nabízí:

  • Intuitivní, na Excelu založené rozhraní ke snadném vstupu do definice systému, bez toho, aby se museli procházet nástroje MBSE.
  • Automatická tvorba informací do MBSE nástroje, přeložení technických vstupů do systémových struktur, chování, požadavků a omezení.
  • Integrace se standardními SysML-based MBSE platformami jako jsou IBM® Rational® Rhapsody® or No Magic™ MagicDraw®.
  • Rychlá analýza změn návrhu systému k testování konfliktních požadavků, všechno je uvnitř intuitivního MapleMBSE prostředí.
  • Optimalizované nástroje náhledů pro běžné MBSE úkoly

 

Zde jsou některé způsoby, jakými MapleMBSE zjednodušuje řízení systémových požadavků:

Snadno dodržuje požadavky

Udržuje požadavky časově aktuální, tím že poskytuje všem technikům rozhraní založené na Excelu k vaší MBSE definici projektu, takže vždy obdržíte přesné výsledky, pokud jsou v konfliktu testování na vliv návrhu a požadavky.

Zabraňuje chybám

Používá jednoduchý jazyk a číselné vstupy, aby snížil chyby spojené se složitým zadáním do MBSE nástrojů.

Hned se spustí

Sniží se doba MapleMBSE spuštění použitím Microsoft Excel rozhraní, které dává snadný přístup k důležitým projektovým definicím uloženým mezi MBSE nástroji.

Flexibilní integrace

Dává technikům praktický nástroj, který také odpovídá požadavkům řízení na integrovaná řešení systémového modelování.

Kontaktujte nás už dnes, abyste se dověděli více

 

http://www.maplesoft.com/products/maplembse/