Návody a publikace

Gander Walter, Hřebíček Jiří
Solving Problems in Scientific Computing Using MAPLE and MATLAB
http://www.solvingproblems.ethz.ch

Jiří Hřebíček, Jaroslav Urbánek
ucebni podklady k Maple + priklady

Maple manuál

Autor: RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D., zpracováno v rámci projektu 2413/2008 FRVŠ MŠMT

Soubor (Autorská práva: Uživatel může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autorky.)

Matematické výpočty se systémem Maple

Autor: Ing. Vladimír Žák
řešeno v rámci FRVŠ 3323/2006
http://maple.maplesoft.cz

Webové stránky

Interaktivní matematika na FEKT VUT v Brně

Stránky Aleše Němečka

Stránky Romana Plcha

Stránky RNDr. Vlasty Krupkové

Články o Maple

Dalším velmi důležitým zdrojem informací jsou odborné články. Na serveru www.programujte.com se začaly vydávat články týkající se systému Maple, toolboxů, doplňků a dalších informací, které se týkají systému Maple. Již byly vydány následující články: