Mathematics Survival Kit

Jsou dvě hodiny ráno a namůžeš si vzpomenou jak se doplní výraz na čtverec, aby jsi byl schopen odpovědět na otázku z algebry. Tvůj text obsahuje mnoho příkladů, ale ani jeden z nich neukazuje techniku doplnění na čtverec.

Právě v té chvíli přichází ke slovu elektronická publikace The Mathematics Survuval Kit – Maple Edition. Nejprve najdeš stránku, kterou potřebuješ. Začneš číst asi desetiminutový přívětivý úvod do řešení daného problému a nakonec vyřešíš několik podobných úloh, aby bylo zřejmé, že jsi tuto problematiku pochopil. A v té chvíli jsi schopen svoji úlohu hravě vyřešit.

The Mathematics Survival Kit obsahuje 115 populárních okruhů, které se používají na středních školách a v prvních letech studia na vysoké škole.

Každé téma jedné lekce obsahuje:

 • rychlý přehled daného tématu
 • první velmi přímočarý příklad
 • druhý běžný příklad
 • dvě otázky pro procvičení, které obsahují automatickou kontrolu správnosti výsledku, nápovědu a správnou odpověď
 • více než stovku náhodně generovaných otázek k procvičení všech technik – vždy s automatickým ohodnocením, nápovědami a správnými odpověďmi

Klíčové vlastnosti

 • přes 100 témat
 • náhodně generované úlohy pro každé téma (lze procvičovat velmi dlouho)
 • volná forma odpovědí a okamžité vyhodnocení kliknutím na tlačítko
 • pro každou otázku je k dispozici nápověda
 • názorné grafické výstupy obsahující vygenerované grafy dané úlohy a zadané odpovědi
 • jednoduché vysvětlení a příklady
 • každé téma je velmi specifické, umožňuje studovat daný problém bez předchozího čtení předchozích témat

Více informací lze najít na stránkách výrobce.