Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vložením a odesláním kontaktních údajů uděluji souhlas firmě:

Czech Software First s.r.o. se sídlem K Západi 54, 621 00, Brno (zastoupenou doc. Ing. Mgr. Janou Sokopovou, Ph.D , tel. (+420) 775 390 208 jana.soukopova@gmail.com, dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala mé osobní údaje:

e-mail a jméno, popřípadě název firmy či organizace a telefon (pokud vloženo),

a to za účelem:

zasílání občasných emailových zpráv o aktuálních nabídkách a produktech dodavatele Maplesoft Inc. (zahrnuje obchodní nabídky, pozvánky na webináře aj. prezentační akce či materiály související s produkty Maple). 

Mé osobní údaje budou zpracovávány Správcem po dobu mého aktivního užívání účtu a 3 roky po ukončení aktivního užívání účtu. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlasSouhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu s žádostí o odhlášení na czechsoftwarefirst@gmail.com.

Jako subjekt údajů beru na vědomí, že mám právo můj souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoliv odvolat, dále právo požadovat od Správce přístup k těmto mým osobním údajům, právo požadovat od Správce opravu nebo aktualizaci těchto mých osobních údajů a konečně právo požádat Správce o výmaz těchto mých osobních údajů.

Jako subjekt údajů beru dále na vědomí, že mám právo požadovat od Správce omezení zpracování mých osobních údajů, právo kdykoliv vznést námitku proti způsobu zpracování mých osobních údajů, právo na přenositelnost mých osobních údajů poskytnutých Správci, jakož i právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

V případě pochybností o dodržování povinnost Správce souvisejících se zpracováním mých osobních údajů jsem oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).