Představujeme vám nový Maple 2017!

Kanadská společnost Maplesoft, Inc. uvedla na trh novou verzi matematického software Maple 2017.

Některé novinky systému Maple 2017

 • Rozšíření výpočetních možností systému Maple 2017 za použití vlastních knihoven na MapleCloud, vytvořených uživatelem. Okamžitý bezproblémový přístup k rozsáhlé sbírce Maplovských zápisníků a knihoven, které rozšiřují možnosti a informují vás i o tom, že jsou k dispozici aktualizace.
 • Příkaz Plot Builder má nyní nový design, a to usnadňuje vytváření a přizpůsobení se potřebám zákazníka široké škály grafů, jednoduše aniž by znal příkaz Maple pro graf.
 • Řešení více problémů současně. Maple2017 umožňuje řešení parciálních diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami, výpočet dalších limit, více integrálů, rozšířené výpočty teorie grafů, spočítá více vlastností grup, a pracuje s novými hypergeometrickými funkcemi …
 • Ochrana vaší práce. Zápisníky (worksheets) můžete nyní ochránit heslem, a přitom si stále zachovat přístup k postupům které obsahují, takže je můžete sdílet, bez toho abyste přišli o duševní vlastnictví.
 • Rozšíření mapových náhledů. Nové nástroje pro vizualizaci map a geografická databáze vám umožní porozumět údajům na mapách a prozkoumat je.
 • Možnost uvádět své předpoklady k řešenému problému. Můžete poskytnout Maple více informací o řešeném problému a ten jej vezme v úvahu při dalších výpočtech, eliminuje řešení, která nepotřebujete a vhodně zjednoduší výsledky řešení.
 • Přidání další informační vrstvy k vašim grafům. Můžete přidat dynamické vysvětlivky ke grafu, které se budou nacházet nad určitými body nebo křivkami, takže poskytnou více informací ve vašich grafech.
 • Získání znalostí pro řešení technických problémů. Maple portál pro techniky vytváří začátek pro běžné technické úlohy, pokrývá nyní více témat, obsahuje více příkladů a poskytuje příklady použití, aby vám pomohly rychle nalézt řešení.
 • Vytváření vlastních algoritmů a řešení. Od zlepšení výkonu základních funkcí, flexibilnějšího debuggeru, k novým nástrojům, které zjednoduší tvorbu a distribuci balíčků, Maple vám poskytuje vše co potřebujete, abyste mohli samostatně vyvíjet složitější algoritmy a nalézt vlastní řešení.
 • Získání přehledu o vašich datech. Obohacená podpora statistiky a datové analýzy obsahuje novou a vylepšenou vizualizaci, nové nástroje datové analýzy a rozšířenou podporu datových rámců v  Maple, takže s nimi můžete pracovat a učit se z nich.
 • A mnoho dalšího

Novinky naleznete zde.