Maple 2019

Maple 2019 byl představen společností Maplesoft v březnu 2019.

Nová verze vlajkového matematického softwaru přináší ještě více jistoty do vašich schopností. Potřeba analyzovat, prozkoumat, vizualizovat a vyřešit matematické problémy má s Maple 2019 rychlejší řešení. Těšit se můžete na vylepšení základních postupů, které používáte každý den, až po specializované nástroje, které otevírají nové oblasti výzkumu. Užívejte vylepšené vzdělávací nástroje, nové vizualizace a další novinky.

Verze 2019 systému Maple (zkráceně Maple 2019) umožňuje organizace projektu a aplikací, tedy Maple dokumentů (worksheets), souborů s kódy, daty atd., pomocí jednoho souboru a všechny závislosti jsou automaticky řešeny ve chvíli sdílení s ostatními uživateli. Maple 2019 rozšiřuje výpočetní možnosti nejen o řešení nových tříd parciálních diferenciálních rovnic, ale i mnohých dalších. Je zde možnost tvorby komplexních interaktivních aplikací a jejich sdílení na MapleCloud. Flexibilní a intuitivní použivání datových typů pro organizaci a analýzu dat. Využití nových statistických nástrojů pro analýzu a vizualizaci dat vč. analýzy komponent a dalších. Lze i využít nástroje pro podporu škálovatelnosti, detekce bariér, paralelizace, které pomohou vyřešit tyto problémy. Dále Maple 2019rozšiřuje možnosti pro výuky – nový interaktivní portál Math Apps.

Soubory lze také volitelně exportovat do formátu LaTeX, HTML, RTF a nově i MathML, což je rozšíření HTML pro prezentaci matematických textů na webu. Maple dále umožňuje automatický převod svých příkazů a procedur do programovacích jazyků C, Fortran 77, Java a Visual Basicu.

V Maple 2019 se také rozšířilo použití tzv. Clickable Math, v němž je možné pomocí grafického uživatelského rozhraní nejen aplikovat funkce, ale i konvertovat zdrojový kód do programovacího jazyka Julia.