Články kategorie Ostatní

28čen/17

Maple MBSE

MBSE (Model Based Systems Engineering) představuje v praxi vývoj množiny modelů souvisejících systémů, které pomáhají definovat, navrhnout a dokumentovat vývoj modelu systému. Tyto modely představují efektivní způsob, jak prozkoumat, aktualizovat a vysvětlit systémové aspekty zúčastněným stranám a současně podstatně snižovat nebo eliminovat závislost na tradičních postupech vývoje modelu systému. MBSE je aplikace pro modelování požadavků, návrhu, analýzy a ověření činnosti modelu jako nákladově-efektivní způsob umožňující zkoumat a dokumentovat charakteristiky systému. Testováním a ověřováním systémových charakteristik se usnadní včasné studium vlastností a chování modelu, umožňující rychlou zpětnou vazbu o požadavcích a rozhodnutí o jeho návrhu. Přestože modely nejsou nikdy dokonalou reprezentací systému, poskytují znalosti a zpětnou vazbu nákladově efektivněji než samotnou implementací. V praxi se používají modely k získání znalosti (např. výkonu) a slouží jako vodítko pro implementaci systému (např. s využitím jazyka SysML, UML). V některých případech se používají již přímo vytvořené skutečné implementace (např. elektrické CAD, mechanické CAD).

 

MapleMBSE umožňuje využívat MBSE postup k uspokojování nároků řízení a ověřování, bez toho, aby byl každý řešitel projektu byl odborníkem na složité MBSE nástroje. S tím, jak více odborníků přispívá do procesu vývoje modelu, tak mohou tvořit, udržovat a ověřovat požadavky na model a tvořit systémové modely zručněji a s méně chybami. Tak MapleMBSE umožňuje spojit systémové inženýrství a návrhy systémů založené na modelech.

V MBSE přístupu specializované nástroje pomáhají definovat systémové požadavky na vysoké úrovni, které se používají uvnitř tvorby návrhu. Většina odborníků (techniků) nemá školení potřebná k tomu, aby používali tyto komplexní nástroje, ale jejich přístup k systémovým požadavkům zůstává zásadní. Přizpůsobuje inženýrská řešení týmů tak, aby byly uspokojeny jejich zvláštní nároky, MBSE činí spolupráci na požadavcích přístupnou všem zúčastněným a poskytuje efektivnější rozhraní pro každý úkol v MBSE projektu. Dostupným spojením s nástroji MBSE mezi více zaměstnanci se pracuje rychleji, vyhne se chybám a zabezpečí se široká systémová spolupráce na projektu.

 

Maple MBSE nabízí:

  • Intuitivní, na Excelu založené rozhraní ke snadném vstupu do definice systému, bez toho, aby se museli procházet nástroje MBSE.
  • Automatická tvorba informací do MBSE nástroje, přeložení technických vstupů do systémových struktur, chování, požadavků a omezení.
  • Integrace se standardními SysML-based MBSE platformami jako jsou IBM® Rational® Rhapsody® or No Magic™ MagicDraw®.
  • Rychlá analýza změn návrhu systému k testování konfliktních požadavků, všechno je uvnitř intuitivního MapleMBSE prostředí.
  • Optimalizované nástroje náhledů pro běžné MBSE úkoly

 

Zde jsou některé způsoby, jakými MapleMBSE zjednodušuje řízení systémových požadavků:

Snadno dodržuje požadavky

Udržuje požadavky časově aktuální, tím že poskytuje všem technikům rozhraní založené na Excelu k vaší MBSE definici projektu, takže vždy obdržíte přesné výsledky, pokud jsou v konfliktu testování na vliv návrhu a požadavky.

Zabraňuje chybám

Používá jednoduchý jazyk a číselné vstupy, aby snížil chyby spojené se složitým zadáním do MBSE nástrojů.

Hned se spustí

Sniží se doba MapleMBSE spuštění použitím Microsoft Excel rozhraní, které dává snadný přístup k důležitým projektovým definicím uloženým mezi MBSE nástroji.

Flexibilní integrace

Dává technikům praktický nástroj, který také odpovídá požadavkům řízení na integrovaná řešení systémového modelování.

Kontaktujte nás už dnes, abyste se dověděli více

 

http://www.maplesoft.com/products/maplembse/

20čen/17

Podpora Maple 18 a verzí nižších končí

Vážení uživatelé Maple,

společnost Maplesoft, Inc. rozhodla, že bude podporovat jen poslední tři verze Maple. Licenční podpora předchozích verzí Maple končí tři měsíce
od uvedení Maple 2017 na trh, tedy 25.8.2017. Nový licenční manager (LM) nepodporuje Maple 18 a a nižší verze Maple. V případě instalace Maple 2017 je nutné LM nainstalovat na jiný stroj či virtuální sever. Tím se zabrání nefungování verze Maple 18 a verzí nižších.

 

09lis/16

Novinky v MapleSim

Aktualizace v MapleSim:

MapleSim 2016.2 poskytuje nástroje, které zvyšují produktivitu vývoje modelu, stejně jako významné doplnění propojitelnosti, které poskytne ještě větší kompatibilitu mezi nástroji a příležitostmi pro spolupráci simulací:

*
LIVE SIMULACE vám umožní vidět výsledky běžící simulace, takže
můžete sledovat průběh a reagovat na problémy okamžitě.
*
Nový 3-D OVERLAY volba umožňuje snadno porovnávat simulace
vizualizace překrytím jedné vizualizace jinou.
*
NÁSTROJE o obnovu řízení kontroly umožňují strukturovaný přístup k řízení a
sledování změn na modelu, což usnadňuje správu projektů, kdy více technici pracují na stejném modelu a snižují tak vývoj rizika.
*
MapleSim nyní podporuje přímý import modelů vytvořených v jiných FMI-kompatibilních software, které poskytují ještě větší kompatibilitu mezi nástroji
a příležitostmi pro co-simulaci.

Podívejte se, co je nového v MapleSim2016.2

07dub/16

Vyšel nový Maple T.A. 2016!

Vážení zákazníci,

Maple T.A. 2016 poskytuje významné vylepšení pro autory obsahu, takže je rychlejší a snazší vytvářet a upravovat otázky a úkoly, stejně jako nové vestavěné možnosti připojení pro integraci se systémy řízení.

Co dalšího je nového v Maple T.A. 2016 naleznete zde.

10bře/16

Podpora Maple 17 a verzí nižších končí

Vážení uživatelé Maple,

společnost Maplesoft, Inc. rozhodla, že bude podporovat poslední tři verze Maple.  Nový licenční manager (LM) nepodporuje Maple 17 a v případě instalace Maple 2016 je nutné LM nainstalovat na jiný stroj či virtuální mašinu. Tím se zabrání nefungování verze Maple 17 a verzí nižších.

 

26lis/14

Vyšel nový MapleT.A. 10

Vážení zákazníci,

Maple T.A. 10 je nová verze aplikace Maple T.A., jejíž nová funkcionalita je zejména založena na požadavcích uživatelů z řad studentů, instruktorů, administrátorů. Došlo k rozšíření oblasti, kde je možné Maple T.A. používat, zvýšení samotné použitelnosti a zejména flexibility pro testovaní a assessment v online oblasti.

Zásadní změny v Maple T.A.:

* Mobilní přístup

o Všechna nova funkcionalita je přístupná z mobilních zařízení skrz standardní webové prohlížeče, a to nejen na počítačích a tabletech, ale také na iPadech, tabletech s Androidem a dalších.

* Kompletně nový design prostředí

o Maple T.A. nyní nabízí velmi přímočaré a jednoduché prostředí, které je založeno zejména na požadavcích zákazníků, a využívá velmi jednoduchého workflow, a to jak v částech určených studentům, tak v částech pro pedagogy.

* Více typů technických otázek

o Jsou nově k dispozici technické otázky tzv. Graph sketching, free body diagram a tzv. Math App otázky, které umožňují pokročilejší varianty testování v technických oblastech.

Více informací naleznete zde <Novinky v Maple T.A.10>

09čen/14

Update Maple T.A.9.5

Vážení uživatelé systému Maple T.A.,

firma Maplesoft vydává update pro tento systém, který obsahuje mnoho vylepšení, která se zejména týkají bezpečnosti systému, podpory nových prohlížečů jako například Internet Explorer 11. Dále byl vylepšen repozitář otázek, zobrazování matematických výrazů, paralelního přístupu k datům a v neposlední řadě i API.

Zejména z bezpečnostních důvodů je tento upgrade systému Maple T.A. doporučován k nainstalování.

Update je možné stáhnout z http://www.maplesoft.com/support/downloads/mta_hotfixes95.aspx