Články kategorie Maple

20čen/17

Představujeme vám nový Maple 2017!

Kanadská společnost Maplesoft, Inc. uvedla na trh novou verzi matematického software Maple 2017.

Některé novinky systému Maple 2017

 • Rozšíření výpočetních možností systému Maple 2017 za použití vlastních knihoven na MapleCloud, vytvořených uživatelem. Okamžitý bezproblémový přístup k rozsáhlé sbírce Maplovských zápisníků a knihoven, které rozšiřují možnosti a informují vás i o tom, že jsou k dispozici aktualizace.
 • Příkaz Plot Builder má nyní nový design, a to usnadňuje vytváření a přizpůsobení se potřebám zákazníka široké škály grafů, jednoduše aniž by znal příkaz Maple pro graf.
 • Řešení více problémů současně. Maple2017 umožňuje řešení parciálních diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami, výpočet dalších limit, více integrálů, rozšířené výpočty teorie grafů, spočítá více vlastností grup, a pracuje s novými hypergeometrickými funkcemi …
 • Ochrana vaší práce. Zápisníky (worksheets) můžete nyní ochránit heslem, a přitom si stále zachovat přístup k postupům které obsahují, takže je můžete sdílet, bez toho abyste přišli o duševní vlastnictví.
 • Rozšíření mapových náhledů. Nové nástroje pro vizualizaci map a geografická databáze vám umožní porozumět údajům na mapách a prozkoumat je.
 • Možnost uvádět své předpoklady k řešenému problému. Můžete poskytnout Maple více informací o řešeném problému a ten jej vezme v úvahu při dalších výpočtech, eliminuje řešení, která nepotřebujete a vhodně zjednoduší výsledky řešení.
 • Přidání další informační vrstvy k vašim grafům. Můžete přidat dynamické vysvětlivky ke grafu, které se budou nacházet nad určitými body nebo křivkami, takže poskytnou více informací ve vašich grafech.
 • Získání znalostí pro řešení technických problémů. Maple portál pro techniky vytváří začátek pro běžné technické úlohy, pokrývá nyní více témat, obsahuje více příkladů a poskytuje příklady použití, aby vám pomohly rychle nalézt řešení.
 • Vytváření vlastních algoritmů a řešení. Od zlepšení výkonu základních funkcí, flexibilnějšího debuggeru, k novým nástrojům, které zjednoduší tvorbu a distribuci balíčků, Maple vám poskytuje vše co potřebujete, abyste mohli samostatně vyvíjet složitější algoritmy a nalézt vlastní řešení.
 • Získání přehledu o vašich datech. Obohacená podpora statistiky a datové analýzy obsahuje novou a vylepšenou vizualizaci, nové nástroje datové analýzy a rozšířenou podporu datových rámců v  Maple, takže s nimi můžete pracovat a učit se z nich.
 • A mnoho dalšího

Novinky naleznete zde.

20čen/17

Podpora Maple 18 a verzí nižších končí

Vážení uživatelé Maple,

společnost Maplesoft, Inc. rozhodla, že bude podporovat jen poslední tři verze Maple. Licenční podpora předchozích verzí Maple končí tři měsíce
od uvedení Maple 2017 na trh, tedy 25.8.2017. Nový licenční manager (LM) nepodporuje Maple 18 a a nižší verze Maple. V případě instalace Maple 2017 je nutné LM nainstalovat na jiný stroj či virtuální sever. Tím se zabrání nefungování verze Maple 18 a verzí nižších.

 

10bře/16

Podpora Maple 17 a verzí nižších končí

Vážení uživatelé Maple,

společnost Maplesoft, Inc. rozhodla, že bude podporovat poslední tři verze Maple.  Nový licenční manager (LM) nepodporuje Maple 17 a v případě instalace Maple 2016 je nutné LM nainstalovat na jiný stroj či virtuální mašinu. Tím se zabrání nefungování verze Maple 17 a verzí nižších.

 

04bře/16

Představujeme vám nový Maple 2016!

Kanadská společnost Maplesoft, Inc. uvedla na trh novou verzi matematického software Maple 2016.

Některé novinky systému Maple 2016

 • Nový Maple Workbook
 • Rozšíření výpočetních možností systému Maple 2016
 • Další rozšíření použití tzv. Clickable Math
 • Možnost tvorby komplexních interaktivních aplikací a jejich sdílení na MapleCloud
 • Flexibilní a intuitivní používání datových typů pro organizaci a analýzu dat
 • Nové statistické nástroje pro analýzu a vizualizaci nad daty včetně analýzy komponent
 • Možnost použití nástroje pro podporu škálovatelnosti, detekce bariér, paralelizace, který pomůže řešit tyto problémy
 • Nový interaktivní portál Math Apps.
 • A mnoho dalšího

Novinky naleznete zde.

26lis/14

Vyšel nový MapleT.A. 10

Vážení zákazníci,

Maple T.A. 10 je nová verze aplikace Maple T.A., jejíž nová funkcionalita je zejména založena na požadavcích uživatelů z řad studentů, instruktorů, administrátorů. Došlo k rozšíření oblasti, kde je možné Maple T.A. používat, zvýšení samotné použitelnosti a zejména flexibility pro testovaní a assessment v online oblasti.

Zásadní změny v Maple T.A.:

* Mobilní přístup

o Všechna nova funkcionalita je přístupná z mobilních zařízení skrz standardní webové prohlížeče, a to nejen na počítačích a tabletech, ale také na iPadech, tabletech s Androidem a dalších.

* Kompletně nový design prostředí

o Maple T.A. nyní nabízí velmi přímočaré a jednoduché prostředí, které je založeno zejména na požadavcích zákazníků, a využívá velmi jednoduchého workflow, a to jak v částech určených studentům, tak v částech pro pedagogy.

* Více typů technických otázek

o Jsou nově k dispozici technické otázky tzv. Graph sketching, free body diagram a tzv. Math App otázky, které umožňují pokročilejší varianty testování v technických oblastech.

Více informací naleznete zde <Novinky v Maple T.A.10>

01dub/14

Podpora Maplu na Windows XP končí

Vážení uživatelé systému Maple,

rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že výrobce operačního systému Windows, firma Microsoft, již nebude vydávat bezpečnostní updaty (záplaty) pro operační systém XP, a to od 8. dubna 2014. Z tohoto důvodu nebude moci ani společnost Maplesoft nadále podporovat starší produkty Maple na tomto samotným výrobcem již nepodporovaném operačním systému Windows XP. Jde zejména o systémy Maple 12 a starší. Rádi bychom vás tedy upozornili na nutnost aktualizace Windows XP na systém Windows 7 či Windows 8.

Pokud jde o možnost provozování Maple 11 a Maple 12 na operačním systému Windows 7, pak je nutné konstatovat, že někteří uživatelé mají závažné problémy v  použití Maple 11 a Maple 12 na tomto operačním systému. Z toho důvodu Vás upozorňujeme, že Maple 11 a Maple 12 nejsou oficiálně podporovány na operačním systému Windows 7. Je ovšem možné, že některým uživatelům bude Maple 11 či Maple 12 pracovat bez problémů na Windows 7.
V případě přechodu na operační systém Windows 8 je nutné upozornit, že pouze Maple 15 a vyšší verze jsou společností Maplesoft podporovány i na tomto systému. Starší verze Maple 14 má závažné problémy se spuštěním na operačním systému Windows 8 a tedy většinou nepracuje správně.

Verze Maple 15 a Maple 16.00/16.01 pracují na operačním systému Windows 8 pouze v kompatibilním módu systému Windows 7. Maple 16.02 a vyšší verze by měly pracovat na systému Windows 8 bez problémů.
Dále je nutné konstatovat, že pouze Maple 17 a Maple 18 jsou dvě verze oficiálně podporované na operačním systému Windows 8.

Waterloo, březen 2013
Vedení společnosti Maplesoft Inc.

Poznámka:
Podpora zejména starších systémů Maple na jednotlivých verzích operačního systému Windows není možná z technických důvodů, které jsou většinou způsobeny změnami v operačních systémech Windows, kdy část funkcionality je nahrazena jinou funkcionalitou, a tedy stará funkcionalita užívaná v systému Maple již není k dispozici. Z toho důvodu pak Maple nepracuje správně. Není to však problém na straně společnosti Maplesoft, ale je to daň za vývoj a nasazení nových operačních systémů Windows.

10bře/14

Licence Maple Personal edition

Společnost Maplesoft nabízí – „Maple Personal edition“. Tato licence je určenou pouze pro osobní/domácí použití. Není určena k využití v komerčních organizacích, pro výuku nebo výzkum v akademických institucích ani pro studenty.

Cena této licence je 298,75 USD nebo 239 EUR.