Archiv: červen 2017

28čen/17

Maple MBSE

MBSE (Model Based Systems Engineering) představuje v praxi vývoj množiny modelů souvisejících systémů, které pomáhají definovat, navrhnout a dokumentovat vývoj modelu systému. Tyto modely představují efektivní způsob, jak prozkoumat, aktualizovat a vysvětlit systémové aspekty zúčastněným stranám a současně podstatně snižovat nebo eliminovat závislost na tradičních postupech vývoje modelu systému. MBSE je aplikace pro modelování požadavků, návrhu, analýzy a ověření činnosti modelu jako nákladově-efektivní způsob umožňující zkoumat a dokumentovat charakteristiky systému. Testováním a ověřováním systémových charakteristik se usnadní včasné studium vlastností a chování modelu, umožňující rychlou zpětnou vazbu o požadavcích a rozhodnutí o jeho návrhu. Přestože modely nejsou nikdy dokonalou reprezentací systému, poskytují znalosti a zpětnou vazbu nákladově efektivněji než samotnou implementací. V praxi se používají modely k získání znalosti (např. výkonu) a slouží jako vodítko pro implementaci systému (např. s využitím jazyka SysML, UML). V některých případech se používají již přímo vytvořené skutečné implementace (např. elektrické CAD, mechanické CAD).

 

MapleMBSE umožňuje využívat MBSE postup k uspokojování nároků řízení a ověřování, bez toho, aby byl každý řešitel projektu byl odborníkem na složité MBSE nástroje. S tím, jak více odborníků přispívá do procesu vývoje modelu, tak mohou tvořit, udržovat a ověřovat požadavky na model a tvořit systémové modely zručněji a s méně chybami. Tak MapleMBSE umožňuje spojit systémové inženýrství a návrhy systémů založené na modelech.

V MBSE přístupu specializované nástroje pomáhají definovat systémové požadavky na vysoké úrovni, které se používají uvnitř tvorby návrhu. Většina odborníků (techniků) nemá školení potřebná k tomu, aby používali tyto komplexní nástroje, ale jejich přístup k systémovým požadavkům zůstává zásadní. Přizpůsobuje inženýrská řešení týmů tak, aby byly uspokojeny jejich zvláštní nároky, MBSE činí spolupráci na požadavcích přístupnou všem zúčastněným a poskytuje efektivnější rozhraní pro každý úkol v MBSE projektu. Dostupným spojením s nástroji MBSE mezi více zaměstnanci se pracuje rychleji, vyhne se chybám a zabezpečí se široká systémová spolupráce na projektu.

 

Maple MBSE nabízí:

 • Intuitivní, na Excelu založené rozhraní ke snadném vstupu do definice systému, bez toho, aby se museli procházet nástroje MBSE.
 • Automatická tvorba informací do MBSE nástroje, přeložení technických vstupů do systémových struktur, chování, požadavků a omezení.
 • Integrace se standardními SysML-based MBSE platformami jako jsou IBM® Rational® Rhapsody® or No Magic™ MagicDraw®.
 • Rychlá analýza změn návrhu systému k testování konfliktních požadavků, všechno je uvnitř intuitivního MapleMBSE prostředí.
 • Optimalizované nástroje náhledů pro běžné MBSE úkoly

 

Zde jsou některé způsoby, jakými MapleMBSE zjednodušuje řízení systémových požadavků:

Snadno dodržuje požadavky

Udržuje požadavky časově aktuální, tím že poskytuje všem technikům rozhraní založené na Excelu k vaší MBSE definici projektu, takže vždy obdržíte přesné výsledky, pokud jsou v konfliktu testování na vliv návrhu a požadavky.

Zabraňuje chybám

Používá jednoduchý jazyk a číselné vstupy, aby snížil chyby spojené se složitým zadáním do MBSE nástrojů.

Hned se spustí

Sniží se doba MapleMBSE spuštění použitím Microsoft Excel rozhraní, které dává snadný přístup k důležitým projektovým definicím uloženým mezi MBSE nástroji.

Flexibilní integrace

Dává technikům praktický nástroj, který také odpovídá požadavkům řízení na integrovaná řešení systémového modelování.

Kontaktujte nás už dnes, abyste se dověděli více

 

http://www.maplesoft.com/products/maplembse/

20čen/17

Představujeme vám nový Maple 2017!

Kanadská společnost Maplesoft, Inc. uvedla na trh novou verzi matematického software Maple 2017.

Některé novinky systému Maple 2017

 • Rozšíření výpočetních možností systému Maple 2017 za použití vlastních knihoven na MapleCloud, vytvořených uživatelem. Okamžitý bezproblémový přístup k rozsáhlé sbírce Maplovských zápisníků a knihoven, které rozšiřují možnosti a informují vás i o tom, že jsou k dispozici aktualizace.
 • Příkaz Plot Builder má nyní nový design, a to usnadňuje vytváření a přizpůsobení se potřebám zákazníka široké škály grafů, jednoduše aniž by znal příkaz Maple pro graf.
 • Řešení více problémů současně. Maple2017 umožňuje řešení parciálních diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami, výpočet dalších limit, více integrálů, rozšířené výpočty teorie grafů, spočítá více vlastností grup, a pracuje s novými hypergeometrickými funkcemi …
 • Ochrana vaší práce. Zápisníky (worksheets) můžete nyní ochránit heslem, a přitom si stále zachovat přístup k postupům které obsahují, takže je můžete sdílet, bez toho abyste přišli o duševní vlastnictví.
 • Rozšíření mapových náhledů. Nové nástroje pro vizualizaci map a geografická databáze vám umožní porozumět údajům na mapách a prozkoumat je.
 • Možnost uvádět své předpoklady k řešenému problému. Můžete poskytnout Maple více informací o řešeném problému a ten jej vezme v úvahu při dalších výpočtech, eliminuje řešení, která nepotřebujete a vhodně zjednoduší výsledky řešení.
 • Přidání další informační vrstvy k vašim grafům. Můžete přidat dynamické vysvětlivky ke grafu, které se budou nacházet nad určitými body nebo křivkami, takže poskytnou více informací ve vašich grafech.
 • Získání znalostí pro řešení technických problémů. Maple portál pro techniky vytváří začátek pro běžné technické úlohy, pokrývá nyní více témat, obsahuje více příkladů a poskytuje příklady použití, aby vám pomohly rychle nalézt řešení.
 • Vytváření vlastních algoritmů a řešení. Od zlepšení výkonu základních funkcí, flexibilnějšího debuggeru, k novým nástrojům, které zjednoduší tvorbu a distribuci balíčků, Maple vám poskytuje vše co potřebujete, abyste mohli samostatně vyvíjet složitější algoritmy a nalézt vlastní řešení.
 • Získání přehledu o vašich datech. Obohacená podpora statistiky a datové analýzy obsahuje novou a vylepšenou vizualizaci, nové nástroje datové analýzy a rozšířenou podporu datových rámců v  Maple, takže s nimi můžete pracovat a učit se z nich.
 • A mnoho dalšího

Novinky naleznete zde.

20čen/17

Podpora Maple 18 a verzí nižších končí

Vážení uživatelé Maple,

společnost Maplesoft, Inc. rozhodla, že bude podporovat jen poslední tři verze Maple. Licenční podpora předchozích verzí Maple končí tři měsíce
od uvedení Maple 2017 na trh, tedy 25.8.2017. Nový licenční manager (LM) nepodporuje Maple 18 a a nižší verze Maple. V případě instalace Maple 2017 je nutné LM nainstalovat na jiný stroj či virtuální sever. Tím se zabrání nefungování verze Maple 18 a verzí nižších.